Vidar Sire

Vidar er opprinnelig utdannet økonomisk rådgiver, har senere tatt etterutdanning i byggeteknikk og taksering. Han har jobbet med taksering siden 2000 og arbeider med verditakst, boligsalgsrapport, skadetaksering og taksering av  landbrukseiendommer.

Epost: vidar@takstmann.com

Telefon: 951 54 786

 

Stian Hagen

Stian er opprinnelig utdannet tømrer og murer,  og jobbet som murer med fagbrev og mesterbrev i 6 år. Senere utdannet som takstmann hos Norges Eiendomsakademi, og har vært takstmann siden 2010.

Sertifisert takstmann hos Norges Takseringsforbund, sertifisert innen verditakst, tilstand-/boligsalgsrapport, skadetaksering, naturskade og reklamasjonstakst. Tidligere ansatt i Hallingdal Eiendomstaksering, var med å starte opp og medeier i Valdres Eiendomstaksering siden 2013.

Epost: valdres@takstmann.com

Telefon: 950 86 489

Tor Audun Eriksen

Tor Audun, er opprinnelig utdannet tømrer og med tilleggsutdanning som Byggmester. Han har senere tatt videreutdanning ved Fagskole Tinius Olsen, her som fagskoleingeniør med fordypning innen bygg. Han har jobbet 10 år i bygg- og anleggsbransjen, hvor de siste årene var som bygg og anleggsleder med arbeidsområde innenfor totalentreprise og bustadoppføring.

I 2022, tok han følgende utdanning via Norges Eiendomsakademi. Innføring i taksering, verditaksering og tilstand/boligsalgsrapport. I tillegg har han tatt kurs med fordypning innen bygging av våtrom iht. våtromsnormen og uavhengig kontroll av nybygg. Han har vært ansatt i firmaet siden 1.februar 2022.

Epost: tor.audun@takstmann.com

Telefon: 404 00 247