Hvordan bestille takst?
 • Du ringer og avtaler tid for befaring.
 • Taksering utføres etter avtalt tid.
 • Dokumentasjon innhentes.

Vi har kontakt med forsikringsselskaper, skadesaneringsfirma, eiendomsmeglere og andre innen eiendom og bygg. Dette styrker vår ekspertise ytterligere. Som medlemmer i Norges Takseringsforbund er vi underlagt strenge etiske regler og håndbook med rutiner for utførelse av oppdrag. Vi er forpliktet til å utføre oppdragene etter disse reglene som medlemmer av Norges Takseringsforbund.

Hva er verditakst?

Takst er markedsverdien på eiendommen beregnet på takstdagen med vurdering av beliggenhet, størrelse, vedlikehold, og evt. heftelser, bruksrettigheter, utidsmessighet m.m.

Denne verdien settes på grunnlag av vår lokalkunnskap hvor vi vurderer mulighet for omsetning i forhold til det markedet normalt er villig til å betale.
I en verditakst blir også låneverdien på eiendommen fastsatt.

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av objektet. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av teknisk stand og vedlikehold, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden. Ved en grundig teknisk analyse av bolig gjøres ved utarbeidelse av tilstand-/boligsalgsrapport.

Verditakst kan benyttes ved kjøp/salg, finansiering, overdragelser etc.

Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport blir utført for å gjøre en teknisk gjennomgang av bygningen

Tilstandsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøpers plikt til selv se boligen, men det er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle parter.

Rapporten er tilpasset avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte kan føre til konflikter som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i boligsalgsrapporten.

Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste og det vil også bli foretatt stikkprøver med fuktindikator på bygningsdeler som er utsatt for fukt.

Rapporten kan utarbeides med eller uten verdivurdering og areal.

Rapport benyttes ved kjøp/salg, dødsbo, eierskifte-/eierskifteforsikring.

Hvorfor taksere eiendom?
 •  Salg
 • Belåning
 • Skader
 • Arv, gave, skifteoppgjør
 • Reklamasjoner
 • Innløsning av festetomter

Selge hytte/eiendom:

Hvis du har bestemt deg eller vurderer å selge eiendom anbefaler vi at det utføres en takst. En verdi- og lånetakst eller boligsalgsrapport skal gi bilde av eiendommens verdi, samt en teknisk beskrivelse av eiendommen som standard og vedlikehold. Vi skal ha ekspertisen og fagkunnskapen til å sjekke de vanligste områdene hvor det erfaringsmessig dukker opp mangler i boligen/hytten. Mange kjøpere etterspør en verditakst når de vurderer å kjøpe eiendom. Ved innløsning av festetomter vil det være aktuelt å finne råtomtverdien på tomten.

Arv/ gave/skifte :

Ved et eierskifte ved arveoppgjør, skilsmisse, etc, må den reelle verdien av eiendommene vurderes. Ofte er det vanskelig for de involverte å være objektiv i en skilsmisse eller ved arveoppgjør. Dette vil en uavhengig takstmann kunne hjelpe til med. Verdien på eiendommen vil vurderes og aktuelle dokumenter gjenomgås.

Sertifisering av takstmann

Det har fra det offentlige i Norge ikke vært stilt spesielle krav til faglig bakgrunn for å kunne kalle seg takstmann, og takstmanntittelen er ikke beskyttet. Norges Takseringsforbund har siden starten lagt til grunn strenge krav til faglig dyktighet hos de som tas opp i forbundet for å bidra til å sikre kunden den kvalitet på takstarbeidet som kunden har krav på.
Det er krav til årlig faglig oppdatering for alle takstmenn i Norges Takseringsforbund.

I Valdres Eiendomstaksering er alle våre ansatte medlem hos NTF. NTF-sertifisert takstmann er et kvalitetsstempel.

Hva takserer vi?
 • Boliger
 • Hytter/Fritidsboliger
 • Leiligheter, rekkehus
 • Tomter, også festetomter
 • Næringseiendommer
 • Landbrukseiendommer

Vi takserer i hele Valdres.